CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Mitjançant aquest document, s'estableixen les condicions generals d’ús de la pàgina web accessible des de la URL www.blanxart.com, titularitat de BLANXART S.L. (d'ara endavant EL PRESTADOR DEL SERVEI), amb domicili a C/Tambor del Bruc, 13, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA), que durant una sessió d’ús d’Internet puguin accedir a aquesta pàgina web i fer ús d’algun dels seus serveis. A l’USUARI se li exposen, a través d’aquest lloc web, les presents Condicions Generals, per tal que les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, no podent l’USUARI fer ús dels serveis, sense que s'hagi produït l'esmentada consulta. L’USUARI sempre disposarà d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible de la web.

PRIMERA. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al disposat al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

SEGONA. ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

EL PRESTADOR DEL SERVEI es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l’USUARI, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l’accés als continguts d'aquesta pàgina web.

TERCERA. ÚS DELS CONTINGUTS DE LA PÀGINA WEB

L’USUARI, mitjançant el simple accés a la Pàgina Web accepta i s’obliga a:

- Abstenir-se de modificar, desmuntar, descompilar o, d'una altra manera, manipular els continguts de la Pàgina Web per obtenir-ne el codi font o el disseny;

- No copiar, distribuir, posar a disposició d’altres o reproduir cap dels continguts que integren la Pàgina Web, llevat dels casos expressament previstos per la llei o sense comptar amb l’autorització expressa del PRESTADOR DEL SERVEI;

- No alterar, modificar o eludir les reserves i política de propietat intel·lectual realitzades en les presents Condicions Generals.

- Utilitzar la Pàgina Web d’acord a les presents Condicions Generals, les lleis, l'ordre públic, la moral i els bons costums generalment acceptats.

CUARTA. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Seguretat. EL PRESTADOR DEL SERVEI no recull dades personals L'USUARI i per tant no s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Veracitat de les dades. L’USUARI és l’únic responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si fos necessari.

CINQUENA. RESPONSABILITAT

5.1. - EL PRESTADOR DEL SERVEI en cap cas serà responsable de:

5.1.1.-  Els errors i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

5.1.2.-  Qualsevol error o incidència que pugui sorgir a EL USUARI per la informació errònia que apareixen a la pàgina web

5.1.3.-  De la producció de qualsevol tipus de dany que l’USUARI o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

5.2. - EL PRESTADOR DEL SERVEI es reserva el dret a suspendre l'accés al lloc web sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PRESTADOR DEL SERVEI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

SISENA. DRETS D'AUTOR i MARQUES.

6.1. - EL PRESTADOR DEL SERVEI informa que el lloc web (www.blanxart.com)- els continguts propis, la programació, el disseny del lloc web i les marques o noms comercials- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat de consentiment exprés i escrit del PRESTADOR DEL SERVEI. 6.2. – En qualsevol cas queda prohibida dirigir enllaços externs cap a la Pàgina Web llevat de comptar amb el consentiment exprés del PRESTADOR DEL SERVEI.
C/Tambor del Bruc, 17 | 08970 Sant Joan Despí - Barcelona | Phone: 00 34 93 477 78 24 | Fax: 00 34 93 477 34 70 | E-mail: export@blanxart.com| Nota legal | © 2010 Blanxart - tots els drets reservats